spabad

Aktivt Syre

Snabblösligt granulat för enkel desinfektion (luktfritt), som är skonsam för badare och utrustning.
Doseras direkt i vattnet. Tillsätt ca 10-20 gr. Per 1000 liter

5 till 10 minuter före varje bad, som riktar innehållet bör vara ca 5-8 mg / l.

Mätningen utförs inom 15 minuter efter dosering och undernivå matas av en ytterligare 5-10 gr. Ingen risk för badare på högre nivå än vad som rekommenderas. Kan arbeta med klor vid chockbehandling. Används tillsammans med Aktivt Syre Activator.

Biocider måste användas med försiktighet: läs etiketten och instruktioner innan du använder produkten.

Webbsidan levereras av Webbster.