spabad

Aktivt Syre Activator

Används med det aktiva syret som förbättrar oxygenens desinfektion.
Tillsätt 20 ml per . 1000 liter en gång i veckan. Förhindrar grumlighet.

Webbsidan levereras av Webbster.