spabad

Brom Tabletter

Långsamt upplösande tabletter för effektiv desinfektion.
3-4 tabletter per. 1000 liter.
Sätta dem in i filterbehållaren eller i en doseringsflotör i vilken de löses i ca 3-4 veckor.

Tabletterna upplöses endast när pumpen är i drift.
Rekommenderas brom nivå 3-5 mg / l.
Kan arbeta med klor vid varje klorchockbehandling eller rekommenderas det Spa Pure 2-4 påsar/månad som förhindrar problem i vattenet

Test:
Mät innehållet av brom om möjligt nivå varje vecka med brom testremsor eller testsats med DPD tabletter.

Alltid komma ihåg att upprätthålla pH-nivå av 7,0 till 7,5 under optimalt utnyttjande av desinfektion

Biocider måste användas med försiktighet: läs etiketten och instruktioner innan du använder produkten.

Webbsidan levereras av Webbster.