spabad

Klor Granulat

Snabb löslig klor granulat ”mikrokulor”, som kan doseras direkt i spabadet.
Använd doseringssked med ca 5 gram per. 1000 liter för varje badande & ca. 10g extra i veckan.

Används inte spabadet så se till att fortsätta att hålla rekommenderade klornivån, gör vattenmätning en gång i veckan.

Chock Behandling:
BAYROL rekommendera att använda SPA PURE som extra desinfektion / stötorgan kontinuerligt. 2-4 gånger i månaden för att hålla bakteriefritt vatten.

Test:
Mät klorhalt min. 1 x per vecka med testremsorna, DPD tabletter eller elektronisk mätutrustning.

Biocider måste användas med försiktighet: läs etiketten och instruktioner innan du använder produkten.

Webbsidan levereras av Webbster.