kem

Klor Tabletter

Klortabletter som långsamt upplöses.

Bra för en spabad som inte används så ofta. 1 per tablett. 1000 liter.

Sätt dem i filterbehållaren eller i doseringsflotörendär dem löses upp under loppet av 8-10 dagar. Tabletterna upplöses endast när pumpen är i drift.

Om filterpumpen under perioder löper ständigt kan man förvänta sig en mycket snabbare upplösning av tabletterna och därmed högre klornivå.

Biocider måste användas med försiktighet: läs etiketten och instruktioner innan du använder produkten.

Webbsidan levereras av Webbster.