spabad

PH – Plus

Ph-plus 1kg

Snabb löslig granulat som kan doseras direkt i spa. 
Rekommenderade pH-värde mellan 7,0 och 7,6. 

Mäta nivån av min en gång per vecka

Webbsidan levereras av Webbster.