spabad

Scuba ll

Scuba II den elektroniska testaren  för varje ansvarsfull pool och spa ägare.

Scuba II gör det möjligt för köparen att kontrollera pool och spa vatten i 5 viktiga parametrar snabbt och exakt.

Snabb och korrekt 

För att testa fylls den integrerade vattenkammaren genom nedsänkning i vattnet.

Om Scuba II faller i vattnet så flyter din och är naturligtvis vattentätt.

De 5 viktiga parametrarna som mäts är: Fritt klortotalt klorpHalkalinitet och stabilisator (Cyanursyra) är alla uppmätta inom ett par minuter.

Vatten analys blir ett nöje snarare än en rutin och mer tid för att njuta av glädjen av poolen.

Leverans innehåll :
 Scuba II i en robust plastlåda
 Tablett reagenser20 x DPD nr.120 x Fenolrött Photometer10 x DPD No.310 x CyA-test, 10 x Alka-M-Fotometrar
 2 batterier (AAA)
 omrörningstav
 Bruksanvisning

Webbsidan levereras av Webbster.