blandare

Mora MMIX T5 anslutning ned/upp

Mora MMIX T5 duschtermostat 160 cc krom med anslutning nedåt eller uppåt

Kompenserar temperatur- och tryckvariationer.

EcoSafe™ ligger till grund för utvecklingsarbetet och bidrar till låg energiförbrukning och långsiktig miljöhänsyn.

 

Bilden visar anslutning nedåt.

 

Modeller

  • Anslutning

Visa tabell

Webbsidan levereras av Webbster.